Educatie

NTjong doet meer dan alleen voorstellingen spelen in theaters. We zoeken ons jonge publiek op, in de buurt en op scholen. Omdat we jongeren en kinderen willen prikkelen en aanzetten tot nadenken maken we bij elke voorstelling een educatief programma. Dat kunnen lesbrieven zijn voor in de klas, workshops en opdrachten ergens op straat. Zo zoeken we een verbinding tussen wat wij maken en vertellen en de wereld van ons publiek.


Neem voor vragen of meer informatie contact op met:
NTjong Educatie / Leo Sterrenburg 

T 070 3181444 / leo.sterrenburg@nationaletoneel.nl 

Als kind moet je leren over de wereld en de grote vraagstukken van deze tijd, maar je moet bovenal leren wat ze voor jouw betekenen en hoe je er mee om wilt gaan.

Wie ben je? Hoe geef je jezelf vorm? Hoe verhoudt jij je tot je omgeving? Hoe geef je je leefomgeving gezamenlijk vorm? Je moet zelf iedere dag bedenken hoe je gebeurt...

NTjong ontwikkeld onder de noemer 'publiekswerking en educatie' projecten voor het onderwijs en in de stad, voor publiek dat georganiseerd met een groep onze voorstellingen bezoekt, maar ook kinderen en ouders die zelf in hun vrije tijd naar het theater komen.

Publiek
- Rondom voorstellingen organiseren wij workshops en activiteiten die aansluiten bij de thematiek van de voorstellingen. Soms voor kinderen alleen, maar vaak ook voor ouders én hun kinderen samen.

- Atelier NTjong; In Atelier NTjong werken professionele theatermakers met kinderen en jongeren als makers en acteurs. In Atelier NTjong staat de eigen persoonlijkheid en inhoud van de deelnemers centraal. Uitgangspunt is altijd een onderwerp of thema waarmee ook binnen NTjong gewerkt wordt. Ateliers worden vaak georganiseerd in schoolvakanties en op vrije dagen, hou hiervoor onze website in de gaten.

Urban Stories
- Onder de noemer Urban Stories doet NTjong theaterprojecten in, voor en met de stad Den Haag en haar inwoners.

Onderwijs
- Bij iedere voorstelling van NTjong wordt educatief materiaal ontwikkeld waarmee de leerkracht zelf met zijn\haar leerlingen kan werken. Educatief materiaal bestaat altijd uit materiaal voor de leerlingen en een docentenhandleiding met lessuggesties. (zo mogelijk digitaal)

- Soms ontwikkelen we workshops en trainingen voor kinderen en jongeren, maar ook voor leerkrachten zelf. Ook maken we theaterprojecten op maat naar aanleiding van vragen uit het onderwijs.