Lord of the Flies

educatie

meer info

“de dunne scheidslijn tussen beschaving en verwildering”

regie Noël Fischer
naar de roman van William Golding
in de bewerking van Nigel Williams

Lord of the Flies is een rauw verhaal over een groep jongens die razendsnel volwassen moet worden tegen de achtergrond van een oorlog, en daar hopeloos in faalt. Een schokkende en ontroerende survivaltrip over vriendschap, compassie en het recht van de sterkste.

Als enige overlevenden na een vliegtuigongeluk wacht een groep schooljongens op redding op een onbewoond eiland. Afgesloten van de buitenwereld en zonder volwassenen zijn ze teruggeworpen op zichzelf. De jongens verliezen langzaam hun grip op de werkelijkheid en in de onderlinge oorlog die volgt sneuvelt alle onschuld.

In zijn wereldberoemde roman Lord of the Flies pelt William Golding alle normen en waarden af en valt de beschaving weg. Wat gebeurt er als mensen hun primaire driften laten gelden en angst regeert?

Lord of the Flies is de eerste voorstelling, in een muzikale en energieke ‘coming of age’ - reeks voor jongeren. Verhalen over kantelpunten, grote gebeurtenissen die je horizon verbreden en die je dwingen om stelling te nemen.

Over de educatieve omlijsting

Lord of the Flies wordt ontwikkeld voor leerlingen tussen 12 en 17 jaar. Juist deze groep jongeren, in een interessante en intensieve ontwikkelingsfase, willen wij bereiken met deze voorstelling en onze educatie. Om ze ruimte te bieden zichzelf, de ander én de complexe maatschappij waaraan ze deelnemen, te ontdekken, te bevragen, af te wijzen en vorm te geven.

Daarom maken wij bij Lord of the Flies een uitgebreid educatieprogramma, dat zorgt voor een brede thematische inbedding. Ons doel is om de thematiek vooral dichtbij de eigen wereld van de leerlingen te brengen. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij er een differentiatie wordt gemaakt voor de onder- en bovenbouw. Ons programma kan als projectonderwijs binnen de school worden ingezet via de vakdocenten CKV, Engels, Maatschappijleer en in de mentorles.

De jongere leerlingen zullen zichzelf herkennen in de processen rond het vormen van een groep, en hun eigen rol daarin. De oudere leerlingen verdiepen zich meer in de dilemma’s bij het vormen van een mini-maatschappij én de morele keuzes die daarbij gemaakt worden. Daarnaast is de voorstelling ook een spannend avontuur over overleven op een onbewoond eiland.

Het educatieprogramma stelt verschillende vragen, zoals: Hoe werkt een groep? Welke type mensen bestaan er? Hoe richt je een samenleving in? Wat is democratie? Hoe kan je je stem en invloed inzetten als mens? En, hoe staat instinct en drift tegenover intellect en civilisatie? 

Over de website en lesbrieven

Met de website en de bijbehorende lesbrieven werkt u, als docent, zelf. Deze site is altijd de bodem voor het gehele educatieproject. Het werken met de website kan door verschillende vakgroepen gedaan worden.

NTjong wil u (als school), met dit programma, een handreiking bieden om de voorstelling in te zetten als projectonderwijs, waarin vakoverstijgend en interdisciplinair wordt gewerkt. Ook zouden wij graag intensief met u willen samenwerken om binnen het project verschillende leerjaren en -niveaus met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken. Het educatieprogramma richt zich inhoudelijk op de vaksecties Engels, Maatschappijleer en Drama/CKV, maar we richten ons ook expliciet op de mentorles voor de onderbouw.

* De lesbrief voor mentoren gaat in op de thematiek van de voorstelling, de manier waarop groepen functioneren en hoe je als groep verantwoordelijkheid draagt voor elkaar en de leefbaarheid van een gemeenschap.

* De lesbrief Engels gaat in op de thematiek van het boek, de stijl en invloed van Golding en de verschillende manieren waarop de roman in de jaren na verschijning is bewerkt tot film en theater. Een mooie gelegenheid om de leerlingen op een bijzondere en multidisciplinaire manier kennis te laten maken met deze literaire klassieker!

* De lesbrief Maatschappijleer wordt ontwikkeld met ProDemos, Huis voor democratie en gaat in op: de thematiek van het boek; hoe Golding aankeek tegen de democratie en de rol van verschillende soorten mensen daarin; waar de democratie nu staat met alle uitdagingen van deze tijd. Heer van de vliegen is dit jaar één van de boeken in de campagne Nederland Leest, met het thema 'democratie'. Daarnaast zullen in het voorjaar de verkiezingen weer plaatsvinden. Wij denken dat dit een mooie samenloop van omstandigheden is voor u, als vakgroep Maatschappijleer, om het onderwerp 'democratie' breed en multidisciplinair te behandelen.

* De lesbrieven Drama en CKV gaan in op: de thematiek van de voorstelling; de manier waarop het boek is vormgegeven binnen verschillende kunstdisciplines, waaronder theater en film; op welke manier leerlingen zelf vorm zouden geven aan hun leven, als ze zouden stranden op een onbewoond eiland. De voorstelling wordt een groots en rauw gemonteerde voorstelling voor jongeren, waarin het spel van jonge, getalenteerde acteurs samengaat met een rauwe vormgeving (waarin ook video een rol zal spelen). Tevens is Lord of the Flies een coproductie met de Veenfabriek uit Leiden, waar Paul Koek de muziek componeert. De voorstelling wordt een bijzondere theaterhappening, die vele ingangen biedt voor u als kunstvakdocent. Naast het project op school willen wij u erop wijzen dat in verschillende steden minifestivals plaatsvinden, waarin jongeren hun eigen versie van Lord of the Flies kunnen presenteren. Hiervoor nodigen wij u en uw leerlingen van harte uit een bijdragen te leveren!

Wij hopen dat u met ons het inhoudelijke experiment wil aangaan, dat we uiteraard in nauw overleg met de school zullen invullen en vormgeven. En dat we u en uw leerlingen bij één van onze voorstellingen mogen ontvangen. Voor eventuele vragen kunt u terecht op onze website of kunt u een mail sturen naar muriel.besemer@nationaletoneel.nl 

“Wat zijn wij? Mensen? Of dieren? Of wilden?”

uit: Lord of the Flies

Educatie programma ‘basis’
- Interactieve web-omgeving met lessuggesties voor de docent.
- Spelworkshop (50 min) van een theaterdocent van NTjong - op aanvraag.
- Nagesprek (in de zaal) na afloop van de voorstelling.

Educatie programma ‘intensief’
- Interactieve web-omgeving met lessuggesties voor de docent.
- Guerrilla educatie in de school.
- Spelworkshop (50 min) van een theaterdocent van NTjong.
- Nagesprek (in de zaal) na afloop van de voorstelling.
- Schooldebat met speciale gast, ontwikkeld door NTjong.

Toneelatelier programma
- NTjong ontwikkeld een ‘Lord of the Flies mini-theaterfestival’. Leerlingen maken en spelen aan de hand van thema’s uit de voorstelling verschillende presentaties. Deze presentaties worden gemaakt door eigen kunstvakdocenten van op school, theatermakers van NTjong en theaterdocenten van de plaatselijke jeugdtheaterschool.
- In elke stad is er een Toneelatelier voor jongeren die buiten schooltijd met NTjong een presentatie maken geïnspireerd op de voorstelling. 

Verkoopinformatie

 • Alle niveaus VO: van 12 t/m 17 jaar. Als u twijfelt neem contact met ons op voor advies op maat!
 • Speelperiode: maart t/m april 2017
 • Duur voorstelling: 90 minuten exclusief nagesprek
 • Het nagesprek is een standaard onderdeel van het voorstellingsbezoek voor jongeren. Houdt u rekening met een half uur extra tijd na de voorstelling.
 • De website is voor iedereen kosteloos beschikbaar. U kunt hiermee werken vanuit verschillende vakdisciplines en met een differentiatie in onder- en bovenbouw.
 • Het educatieprogramma intensief kost 2,50 per leerlingen
 • Kosten losse workshop 1x 75 euro, 2x 125, 3x 175, 4x 200, alles daarboven 250 euro.
 • Alle programma onderdelen worden in samenspraak met de school ingeplant, hierbij houden we uiteraard zo veel mogelijk rekening met de wensen van de school.
 • Het atelier programma is buitenschools. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich aanmelden bij het theater in de speelstad. Deelname kost 15,00 per deelnemen. Let op! er bestaan verschillende vormen voor het Toneelatelier per stad.
 • In Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vindt er een mini-festival plaats rondom de voorstelling. Als uw wilt deelnemen met uw groep of klas neem dan contact op met de educatiemedewerker van het theater in de speelplaats. Deelname is gratis. 

Contactpersonen per stad

 • Den Haag: NTjong – Muriël Besemer
 • Amsterdam: Stadschouwburg Amsterdam – Elze van der Steen
 • Rotterdam: Theater Rotterdam - Marlou Stork 
 • Utrecht: Stadschouwburg Utrecht – Anoek Jentjes
 • Groningen: Grand Theatre – Judith Blankenberg
 • Leiden: Leidse schouwburg – Saskia Winters & Ins Blau – Femke de Vos 

Speellijst

Maart 2017
Di 7 maart 13:45 uur -  De Nieuwe Regentes, Den Haag (try-out) - schoolvoorstelling | uitverkocht
Wo 8 maart 13:45 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag (try-out) - schoolvoorstelling | uitverkocht
Do 9 maart 20:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag (try-out) - uitverkocht
Vr 10 maart 20:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag (try-out)
Za 11 maart 20:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag (première) - uitverkocht
Di 14 maart 13:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag - schoolvoorstelling
Wo 15 maart 13:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag - schoolvoorstelling 
Do 16 maart 20:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag
Vr 17 maart 20:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag
Za 18 maart 20:00 uur - De Nieuwe Regentes, Den Haag
Wo 22 maart 20:00 uur - MAASpodium, Rotterdam
Do 23 maart 14:00 uur - MAASpodium, Rotterdam - schoolvoorstelling
Do 23 maart 20:00 uur - MAASpodium, Rotterdam
Vr 24 maart 20:00 uur - MAASpodium, Rotterdam
Za 25 maart 20:00 uur - MAASpodium, Rotterdam
Di 28 maart 14:00 uur - Stadsschouwburg Amsterdam, Amsterdam- schoolvoorstelling 
Di 28 maart 20:00 uur - Stadsschouwburg Amsterdam, Amsterdam
Wo 29 maart 20:00 uur - Stadsschouwburg Amsterdam, Amsterdam
Do 30 maart 14:00 uur - Stadsschouwburg Amsterdam, Amsterdam - schoolvoorstelling
Do 30 maart 20:00 uur - Stadsschouwburg Amsterdam, Amsterdam 

April 2017
Di 4 april 13:00 uur - Leidse Schouwburg, Leiden - schoolvoorstelling
Wo 5 april 13:00 uur - Leidse Schouwburg, Leiden - schoolvoorstelling
Wo 12 april 13:00 uur - Tweetakt Festival, Utrecht - schoolvoorstelling
Wo 12 april 20:30 uur - Tweetakt Festival, Utrecht 
Do 13 april 20:30 uur - Tweetakt Festival, Utrecht
Vr 14 april 13:00 uur - Tweetakt Festival, Utrecht - schoolvoorstelling
Vr 14 april 20:30 uur - Tweetakt Festival, Utrecht
Wo 19 april 20:00 uur - Grand Theatre, Groningen
Do 20 april 20:00 uur - Grand Theatre, Groningen
Vr 21 april 20:00 uur - Grand Theatre, Groningen